1. Home
  2.  » 
  3. Boerderij
  4.  » Weidevogelbeheer

Weidevogelbeheer

 

De Terschellinger polder behoort tot de slechts 5(!) weidevogelkerngebieden van Nederland.
We zijn trots én zuinig op onze weilanden in de polder.

Ze zijn bloem- en kruidenrijk en we hebben een hoge nestdichtheid ondanks dat ons meeste land relatief dicht bij de bebouwing ligt.

Ons land wordt ecologisch beheerd.

Strorijke mest

De weidevogels eten dagelijks zo’n 10 tot 15% van hun lichaamsgewicht aan insecten.

Je kunt je wel voorstellen dat een vogel z’n nest dan het liefst maakt temidden van makkelijk te bereiken voedsel.
Ook is ruig bemest land voor weidevogels fijner nestelen.

Qua beheer is het bij ons verdeeld in:

4,5 Ha. 15 juni beheer;

3 Ha 22 juni beheer;

4 Ha 1 juli beheer;

5,5 Ha land waar we zo lang mogelijk rust creëren (na 1 april geen bewerkingen, geen beweiding, niet maaien) afhankelijk van nog broedende vogels;

1 Ha botanisch beheer (geen bemesting, maaien wanneer we willen, beweiden alleen tussen 1 aug. en 1 januari)

Dat deze werkwijze effect heeft, kun je zien aan het hierbij geplaatste overzichtje van Red de rijke Weide.

kruidenrijk gras

Sinds het vroege voorjaar van 2015 bemesten we ons land 2x per jaar met ruige (strorijke) mest uit onze potstal, 10 tot 15 ton per hectare.

Voor voorjaar 2015 hadden we een grupstal en dus veel minder mest om te strooien nl. genoeg voor 1x per jaar 10 ton per Ha op alleen het maaibeperking land.

Deze ruige mest zorgt voor bloemrijk land en voor grote insecten.